ERDEK
KÜLTÜR & SANATBundan on yıl sonra Erdek'te kültür ve sanatı nerede görmek istiyoruz? Bu soruya cevabımız Erdek'in bütün kültürel zenginlikleri ile harika bir yapıda olmasını düşlüyoruz oldu.  Şimdiye kadar farklılıklarımız ayrım amacıyla kullanıldığı için birbirimize düşman olduk. Beyin ve midenin birbirine düşman olduğu yerde vücudun yaşama şansı var mı? Daha güzel bir gelecek için birlikte çalışmanın gerekliliğinin farkına vardık ve bunu herkesle paylaşmak istiyoruz.  Erdek'in dokusunu oluşturan bütün etnik kültürlerin ( Çerkez'i, Laz'ı, Boşnak'ı, Pomadı, Giritlisi, Romen'i velhasıl bütün Anadolu ve Avrupa halklarının) sanat harcıyla yapıştırılmasıyla, çok sağlam ve esnek bir yapı oluşturulacağı düşüncesindeyiz.
             Bu birliktelikte, birbirlerini anlayan ve tamamlayan yapı taşlarının sanat harcıyla kuracağı gelecek bütün grupların kendini ait hissedeceği bir yuvaya dönüşecek. Birbirimizin açıklarını kapatarak birlikte yaşayan bir bütün olmayı öğrendiğimizde bir vücudun organları gibi birbirimizi besleyip,  destekleyip hepimiz için yaşam alanı oluşturarak dimdik ayakta durmayı becerebiliriz. Hiç birimiz birbirimizden üstün veya aşağı değiliz. Hiç birimiz tek başına tam değiliz. Bütüne giden yolculuğumuzda bize eşlik edecek, sevgi ve saygı kuralları içerisinde birlikte olabilecek yapıların uyumuyla çölde bir vaha gibi cennet Erdek'in yaratabileceğine inanıyoruz. Bu nedenle Kültür & Sanat Topluluğunu oluşturduk.
                Grupların kaynaşması amacıyla, birbirimizi daha iyi dinler ve anlar hale gelmek birlikte güzellikler üretmekle mümkün.  Bunun gerçekleşmesi ise, kazan kazan ilişkisi içinde birbirlerini anlayan, birbirlerini tanıyan, gördüğü zaafları üstün gelme için değil, daha iyiye gitmek adına düzelten ve kapatan yapılara dönüşmemizle mümkün. Hepimizin aynı gemi içinde olduğunu, geminin aldığı zarardan hepimizin etkileneceğini bilmemiz gerekiyor. Günümüzde benlik duygusunun ön plana çıkartılarak insanların daha iyiye gideceği düşüncesi hakim hale getirildi. Kanser hücreleri gibi büyümenin yaşamak olduğu anlatıldı bizlere. Bütünü göremediğimiz için, bu büyümenin verdiği zararları fark edemedik. Sanat, birbirimizle temiz ilişki kurmamızı sağlayan bir araç. Bu aracın düzgün kullanılmasıyla fark edilen büyük resim için beraber yapacağımız çalışmalar görmek istediğimiz cenneti inşa etmek yolunda atılan adımlardır. Kültürleri vücudun organları olarak alırsak bu organların aralarındaki temiz iletişim (kan damarlarında akan temiz kan) sanattır. Kültürlerin ve kültürlere bağlı halkların birlikte bir bütün oluşturmasını ve yaşamasını sağlar. Ulu önderimiz ileri görüşüyle bunu  "SANATSIZ KALAN BİR MİLLETİN HAYAT DAMARLARINDAN BİRİ KOPMUŞ DEMEKTİR. Mustafa Kemal Atatürk". Veciz sözüyle çok net bir şekilde belirtmiştir.
                İhmal ettiğimiz sanatla, bağlantılarımız koparılarak her birimiz ayrı hücrelere hapsedildik. Bu hücrelerde hepimiz besinsiz ve soluksuz kaldık. Bütün olmamız engellendiği için kendimizi ifade edemedik.  Misyonumuz bu hücrelerimizden çıkıp, el ele tutuşup birlikte hareketimizi sağlayacak sanatsal yapılarımızı oluşturmaktır. Yapabileceğimiz bütün sanatsal faaliyetlerin guruplar halinde yapılmaya başlaması, gurupların birbirlerine destekleriyle sanatsal bir ortam yaratılmasına çalışılması, bunların bir çatı altına toparlanacağı başlangıçta bir atölye, süreç içerisinde konservatuara kadar gidebilecek bir bütün oluşturulması amacıyla yola çıkmış bulunmaktayız.

                                                                                                Erdek Kültür & Sanat Yazım Grubu

Copyright © 2013 by "Your Name"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: yourname@domain.com